Basın Açıklaması (No:22/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 30 Martta yapılan ölçümlerde 9 bölgede I-131 ve Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme sularında son olarak yapılan birçok ölçüme göre I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları, önlem alınmasını gerektirecek seviyelerinin altındadır. İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar kaldırılmıştır. Sadece Fukushima bölgesinde 4 yerleşim biriminde (Iitate, Date, Minamisoma, Iwaki) kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar devam etmektedir.
 • Chiba ve Kanagawa bölgelerinde yapılan deniz ürünleri analizlerinde radyolojik açıdan tehlike oluşturacak bir duruma rastlanmamıştır.
 • Avrupa’da çeşitli ülkelerin istasyonları tarafından hava örneklerinde Fukushima kazası ile ilintili olabilecek eser miktarda I-131 ve Cs-137 konsantrasyonlarına rastlanmıştır. Tespit edilen konsantrasyonların sebep olduğu doz artışı doğal radyasyonun çok çok aşağısında olup ihmal edilebilecek düzeydedir.
 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı 29 Mart itibariyle 106.095 kişinin tarandığını 102 kişide sınır değer olarak belirlenen dakikada 100 bin sayımın üzerinde değerlere rastlandığını ancak bu kişilerin elbiseleri çıkartıldığında 100 bin sayımın altına düşüldüğünü ve hiçbir vakanın sağlık tehlikesi bulunmadığını açıklamıştır. Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde çalışan 20 işçi 100mSv’in üzerinde doz almıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Santral sahasında yapılan radyasyon dozu ölçümlerinde radyasyon seviyesinin düşmekte olduğu gözlenmektedir.
 • Santralın su boşaltma ağızları yakınında yapılan deniz suyu ölçümlerinde yüksek I-131 ve Cs-137 konsantrasyonları tespit edilmektedir. 29 Martta yapılan ölçümlerde belirgin konsantrasyon artışı görülmektedir. Santralden 30 km uzaklıkta yapılan ölçümlerde Cs-137 ve I-131 konsantrasyonları güvenlik limitlerinin altındadır.
 • Tüm ünitelerin kontrol odalarına elektrik sağlanmıştır.
 • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
 • Ünite 2’nin kullanılmış yakıt havuzuna su sağlayan geçici pompa arızalanmıştır. İtfaiye araçları kullanılarak su sağlanmaktadır.
 • 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzu deniz suyu ile soğutulmaktadır.
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.  Üniteler soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik