Basın Açıklaması (No:23/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • 2 Nisanda yapılan ölçümlerde 7 bölgede 4-95 Bq/m2 arasında değişen seviyelerde I-131, 6 bölgede ise 15-47 Bq/m2 arasında değişen Cs-137 birikimi bildirilmiştir. Değerler ilave kısıtlama önlemleri alınmasını gerektirecek düzeyde değildir.
 • İçme suyuna kısıtlama getirilen bölgelerin çoğunda bu kısıtlamalar Iitate dışındaki tüm bölgelerde kaldırılmıştır.
 • Fukushima’da üretilen sebze ve süt, Ibaraki’de üretilen ıspanak ve süt, Tochigi ve Gunma’da üretilen ıspanak ve kakina dağıtımı ve tüketimine getirilen kısıtlamalar 3 Nisan itibariyle devam etmektedir.
 • Japon Endüstriyel ve Nükleer Güvenlik Ajansı tarafından 3 Nisan 2011’de bildirildiğine göre, 28-30 Mart tarihlerinde Iiatate’de 0-15 yaş grubundaki 946 çocukta yapılan tiroid bezi taramalarında ölçülen değerler belirlenen sınırlar altındadır.
 • 31 Mart itibariyle Fukushima Daiichi santrali 1. ünitede yer altı suyunda 4,3x105 Bq/L düzeyinde I-131 tespit edilmiştir.
 • 30 km’lik bölge dışında ve tahliye sahalarında yaşayanlar için Yerel Acil Durum Müdahele Merkezleri ile Fukushima Müdahale Merkezleri tarafından, radyoaktif maddelere maruz kalmanın nasıl önleneceği ve iletişim kurulacak telefon numaralarına ilişkin bir bülten yayınlanmıştır.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • 1., 2. ve 3. ünitelerin  reaktör basınç kabına su basmak için geçici pompalara mobil güç kaynağından alınan elektrik, 3 Nisan 2011 saat 15:00  (yerel saat) itibariyle tesis dışı güç kaynağından alınmaktadır.
 • 1., 2. ve 3. ünitelere  3 Nisan itibariyle tatlı su basılmaya devam edilmektedir.
 • 2 Nisan itibariyle 1., 2. , 3.ve 4. ünitelerin türbin binalarının ışıklandırma sistemi yeniden devreye girmiştir.
 • Santral basınç baskılama havuzunun su tankına 31 Mart saat 15:25 (yerel saat) itibariyle su basılmaya başlanmış ve işlem 2 Nisan saat 15:26’da tamamlanmıştır.
 • Hendeklerden denize su sızmasını önlemek amacıyla 3 Nisan 2011’de yerel saat 13:47- 14:30 arasında hendeklerin üstü açılarak polimer zerk edilmiş ancak 4 Nisan 2011 yerel saat 09:00 itibariyle sızıntının önlenemediği anlaşılmıştır.
 • 1 Nisan itibariyle kullanılmış yakıt soğutma sistemi hattından 2. ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna geçici pompa vasıtasıyla 70 ton su basılmıştır.
 • 3 Nisan saat 09:10 (yerel saat) itibariyle ortak kullanılmış yakıt havuzunda su sıcaklığı 32 °C ölçülmüştür..

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik