Basın Açıklaması (No: 24/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

  • Deniz ürünlerinde izin verilebilir I-131 konsantrasyonunu 2000 Bq/kg olarak belirleyen bir yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.
  • Bazı bölgelerde gıdaların dağıtımı ve tüketimine 5 Nisan itibariyle getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir. Yeni kısıtlamalar getirilmesini gerektiren bir durum olmadığı bildirilmiştir.

 

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

  • 5 Nisan itibariyle 1 ve 3 nolu ünitelerin reaktör basınç kaplarının tatlı su ile soğutulmasına devam edilmiştir.
  • 1., 2. ve 3. üniteler tatlı su ile soğutulmaktadır. Ünitelerin basınç, sıcaklık ve radyasyon dozu değerlerinde ciddi değişiklikler gözlenmemektedir. Türbin binalarındaki ve hendeklerdeki kontamine olmuş suyun boşaltılması için çalışmalar devam etmektedir. Türbin binalarındaki sular önce yoğuşturucuya, daha sonra da basınç baskılama havuzunun denge bacasına basılmakta; hendeklerdeki su ise atık işleme tesisinin deposuna gönderilmektedir.
  • Kullanılmış Yakıt Depolama Ortak Tesisinde havuz sıcaklığı 29 °C olarak ölçülmüştür.
  • Ünite 2’nin giriş noktası yanında bulunan beton kablo saklama hendeğindeki kontamine olmuş suyun denize sızmasını önlemek amacıyla 2 Nisan'da, beton dökülmüş, sızıntıda bir miktar azalma olduğu gözlenmiştir. 3 Nisan’da yerel saatle 13:47 ile 14:30 arasında, hendeğin üstü açılarak polimer dökülmüş ancak bu uygulama da sızıntının tamamen kesilmesini sağlayamamıştır.  5 Nisan’da yerel saatle 15:07’de pıhtılaşma ajanları (sıvı cam) hendekte açılan deliklere basılmış. 6 Nisan tarihinde yerel saatle 05:38’de sızıntının sona erdiği gözlenmiştir.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekler:
DosyaAçıklamaDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (940_taek_basin_24_2011.pdf)TAEK Basın Açıklaması No:24/2011pdf formatında indirmek için tıklayınız.209 Kb

İlgili İçerik