Basın Açıklaması (No: 26/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 

 • 6 Nisan’daki ölçümlerde 4 bölgede I-131, 6 bölgede Cs-137 birikimi ölçülmüştür. I-131 için ölçülen değerler 3,4-10 Bq/m2, Cs-137 için ise 4,9-19 Bq/m2 aralığındadır. Gama doz değerleri azalmaktadır.
 • 5 Nisan’dan itibaren birkaç bölgede içme suyunda I-131, Cs-134 ve Cs-137 ölçülmüştür. Ölçülen tüm değerler içme suyu için tedbir konulabilecek sınır değerlerin altındadır. Fukushima bölgesinde Iitate köyünde bebekler için içme suyuna getirilmiş sınırlama uygulanmaya devam edilmiştir.
 • TEPCO deniz suyundaki radyoaktivite ölçümlerini gerçekleştirmektedir. 5 Nisan’daki ölçümler Cs-137 için 5 kBq/l,  I-131 için 11 kBq/l olup bir gün önceki değerlere göre daha düşüktür.
 • 4 Nisan itibarıyle TEPCO deniz suyu için mevcut üç ölçüm noktasını altıya çıkartmıştır. 5 Nisan itibarıyle bu noktalarda yapılan ölçümler I-131 için 57-200 Bq/l aralığında, Cs-134 için 18-310 Bq/l aralığında, Cs-137 için ise 18-320 Bq/l aralığındadır.
 • 6 Nisan’da Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yiyeceklerde radyasyon kontaminasyonuna ilişkin veriler sunulmuştur. Fukushima bölgesinde yapılan ölçümlerde I-131 ve Cs-134/Cs-137 için çeşitli sebzelerde yapılan ölçümler Japon otoriteler tarafından belirlenen sınır değerlerin üzerindedir. Diğer bölgelerdeki ölçümler ölçüm sınırının altında veya otoritelerin belirlediği sınırların altında yer almaktadır.
 • 4 Nisan itibariyle 4 bölgede (Fukushima, Ibaraki, Tochigi ve Gunma) ve Chiba bölgesinin bazı yerleşimlerinde (Katori, Tako ve Asahi) gıdaların dağıtımı ve tüketimine getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir.

.

7 Nisan’da Meydana Gelen Artçı Deprem Sonrasında Nükleer Tesislerin Durumu :

7 Nisan günü 14:32 UTC’de Japonya’da bir artçı deprem olduğu doğrulanmıştır. Deprem sonrasında Japon otoritelerince tsunami uyarısı yapılmış ve halka yüksek bölgelere çıkılması yönünde tavsiyede bulunulmuştur. Tsunami uyarısı onsekiz dakika sonra kaldırılmıştır. Artçı depremin büyüklüğü önce 7.4 olarak belirtilmiş, daha sonra 7.1 olarak düzeltilmiştir. Depremin merkezi Onagawa NGS’ye 20 km, Fukushima Daiichi ve Daini NGS’lerine 120 km uzaklıktadır.

Artçı deprem sonrasında nükleer tesislerin durumu aşağıda özetlenmektedir:

 • 7 Nisan günü meydana gelen artçı deprem neticesinde Fukushima Daiichi ve Daini NGS’lerinin durumları değişmemiştir. Ünite 1,2 ve 3’e su basılması işlemi devam etmektedir.
 • Onagawa NGS’nin 7 Nisan günü meydana gelen artçı deprem neticesinde üç elektrik şebeke hattından ikisi devre dışı kalmıştır. Besleme tek hat üzerinden devam etmektedir. Artçı deprem esnasında çalkantı ile 3.8 litre kadar su, kullanılmış yakıt havuzundan taşmıştır. Tesis içerisinde beş noktada daha benzeri taşmalar meydana gelmiştir. Çevresel radyasyon ölçümlerinde herhangi bir artış olmamıştır.
 • Tokai Daini NGS 11 Marttan beri soğuk durdurma durumunda olup artçı depremden sonra bir değişiklik yaşanmamıştır.
 • Higashidori NGS artçı deprem sırasında bakım için devre dışı durumdadır. Depremde dış şebeke bağlantısı kesilmiştir. Tesise acil durum hattından elektrik verilmektedir. Tüm yakıt reaktör korundan çıkarılmış, kullanılmış yakıt havuzunda saklanmaktadır.Cooling of the spent fuel pool is operational. Kullanılmış yakıt havuzu soğutması işlevseldir.
 • Tomari NGS artçı deprem esnasında iki ünitesi de tam güçte çalışmakta olup depremden sonra Hokkaido Elektrik Şirketi % 90 güce düşürmüştür.
 • Rokkasho yeniden işleme ve zenginleştirme tesisi artçı deprem neticesinde şebeke bağlantısını yitirmiştir. Tesise acil durum hattından elektrik verilmektedir.

 

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik