Basın Açıklaması (No: 27/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Radyoaktivite ölçümleri:

  • 47 bölgede yapılan günlük havada gama doz hızı ölçüm değerleri düşüş göstermektedir. Ölçülen değerler tehlikeli seviyelerde değildir. 7 bölge için doz hızı değerlerinin 25 Mart- 8 Nisan arasında günlük değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir. Japonya’da normal doğal radyasyon seviyesi 0,05­-0,1 mikro Bq/saat değerleri arasında değişmektedir.

 

  • Daha önce Fukushima Daiichi santral sahasında yapılan toprak analizlerinde plütonyuma rastlanmıştı. Tüm dünyada daha önceden çeşitli ülkelerin yaptıkları nükleer bomba denemeleri nedeniyle toprak analizlerinde eser miktarda plütonyuma rastlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda Fukushima nükleer santralinden gelen son değerlerin, Japonya’da kazadan önce ölçülmüş olan ve atmosferik nükleer bomba denemelerinden kaynaklanan serpinti düzeyinde olduğu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının RS-G-1.7 nolu standardında belirtilen değerlerin altında bulunduğu tespit edilmiştir.
  • 7 Nisan itibariyle sadece Fukushima bölgesinde Iitate köyünde bebekler için içme suyuna getirilmiş sınırlamanın uygulanmasına devam edilmektedir.
  • 4 Nisan itibariyle 4 bölgede (Fukushima, Ibaraki, Tochigi ve Gunma) ve Chiba bölgesinin bazı yerleşimlerinde (Katori, Tako ve Asahi) gıdaların dağıtımı ve tüketimine getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir. 8 Nisan itibariyle Fukushima’nın bazı yerleşim birimlerinde (Kitakata, Auzimisato, Bandai, Inawashiro, Michima, Minamiaizu, Simogo) süt Gunma’da ise ıspanak ve kakina dağıtımına ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır.
  • Kontamine olmuş suyun güvenli şekilde depolanması için yer açmak üzere radyoaktif atık işleme tesisinde bulunan 10 bin ton ve ünite 5 ve 6’nın drenaj kuyularında bulunan 1500 ton suyun denize boşaltılmasına başlanmıştır. TEPCO, bu işlem sonucunda santral civarından avlanan balık ve toplanan yosunların bir yıl boyunca her gün yenmesi durumunda bile yıllık alınan doğal radyasyon dozunda ancak %25’lik bir artış yapacağı değerlendirmesinde bulunmuştur. 4 Nisan’dan itibaren, TEPCO ve MEXT gözlemlenen deniz alanını genişletmişlerdir. Santral boşaltım noktalarında yapılan ölçümler kontamine olmuş suyun boşaltıldığı saatlerde yükselme göstermektedir.
  • Fukushima Daiichi ve Daini NGS’lerinin durumları değişmemiştir. Ünite 1,2 ve 3’e ve 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna su basılması işlemi devam etmektedir.

11 Nisan 2011 tarihinde 08:16 UTC’de Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen artçı deprem sonrası nükleer tesislerin durumu:

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), 11 Nisan 2011 saat 08:16 da Japonya’da bir deprem olduğunu teyit etmiştir. UAEA Uluslararası Sismik Güvenlik Merkezi tarafından depremin şiddeti ilk etapta 7,1 olarak belirlenmiş ancak daha sonra depremin şiddeti 6,6 olduğu açıklanmıştır. Depremin merkez üssü Daiichi’ye 68 km, Daini’ye 60 km, Tokai’ye 61 km, Kashiwazaki-Kariwa’ya 178 km ve Onagawa’ya 179 km mesafede, 37,01 Kuzey-140,48 Doğu koordinatlarında, karasal bölgede ve yerin 13,1 km altında meydana geldiği ifade edilmiştir.

UAEA,  Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) ile temasa geçmiş ve aşağıda verilen nükleer tesislerin durumlarıyla ilgili teyitli bilgileri elde etmiştir.

Fukushima Daiichi NGS

NISA, TEPCO’nun raporuna dayanarak, saha içi radyasyon ölçüm istasyon değerlerinde bir değişme gözlemlenmediğini, işçilerin boşaltıldığını, tesis dışı elektrik şebeke hattının devre dışı kaldığını ve Ünite 1, 2 ve 3 de bulunan su enjeksiyon pompalarının geçici bir süre durduğunu raporlamıştır.

NISA, daha sonra tesis dışı elektriğin tekrar sağlandığını ve su enjeksiyonunun depremden 2 dakika sonra tekrar başladığını bildirmiştir.

Fukushima Daini NGS

NISA, saha içi radyasyon ölçüm değerlerinde bir değişme gözlenmediğini ve tesis dışı elektrik şebeke hattının aynen kaldığını teyit etmiştir.

Onagawa NGS

NISA, 5 tesis dışı elektrik şebeke hattının aynen kaldığını ve saha içi radyasyon ölçüm değerlerinin değişmediğini bildirmiştir.

Tokai NGS

11 Mart 2011’deki depremden bugüne soğuk durdurma halinde olan santralde herhangi bir anomali gözlemlenmemiştir.

 

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik