Basın Açıklaması (No: 28/2011): Japonya’nın Doğu Bölgesinde 11 Mart 2011’de Meydana Gelen Depremin Nükleer Tesislere Etkisi: INES Seviyelendirmesinin Yeniden Değerlendirilmesi

12 Nisan 2011, 01:00 itibariyle INES-NEWS (Nuclear Events Web Based System) sisteminde Fukuşima-I Nükleer Enerji Santrali ile ilgili olarak bildirilen açıklamaya dayalı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Açıklamada ünitelerden gerçekleşen radyolojik salımlar ayrı ayrı ele alınmamış, bugüne kadar gerçekleşen toplam salım değeri dikkate alınarak INES[1] (International Nuclear Event Scale – Uluslararası Nükleer Hadise Ölçeği) seviyelendirmesi yapılmıştır.

 

INES nükleer hadiseleri güvenlik açısından ciddiyetlerine göre 7 seviyede değerlendirmektedir.

18 Mart günü  Fukuşima-I Nükleer Güç Santralinde deprem sonrası meydana gelen olay ilk üç ünitenin her biri için ayrı ayrı INES Seviye 5 olarak belirlenmiş ve geçici seviye olarak INES sistemine bildirilmişti.

INES’e göre 5. seviyede bir nükleer kaza “Atmosfere radyolojik açıdan birkaç yüz Tera Bq[2] ile birkaç bin Tera Bq arası seviyelerde İyot-131’e (I-131) eşdeğer radyoaktivitede radyoaktif madde salımına sebep olan olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

Daha sonra NISA (Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı) yaptığı analiz ve değerlendirmeler neticesinde kazaya uğrayan tüm reaktörlerin tek bir olay olarak kabul edilmesine karar vermiş ve toplam çevreye salınan I-131 eşdeğeri radyoaktivitenin 370.000 Tera Bq seviyesinde olduğu tahmininde bulunmuştur. JNSC (Japon Nükleer Güvenlik Komisyonu) tarafından yapılan analiz ve değerlendirmelerde de toplam çevreye salınan I-131 eşdeğeri radyoaktivitenin 630.000 Tera Bq seviyesinde tahmin edildiği NISA tarafından açıklanmıştır. Bu değerler nedeniyle NISA tarafından olayın INES Seviye 7 olarak bildirilmesine karar verilmiştir.

INES’e göre 7. seviyede bir nükleer kaza “Atmosfere radyolojik açıdan onbinlerce Tera Bq’in üzerindeki seviyelerde I-131’e eşdeğer radyoaktivitede radyoaktif madde salımına sebep olan olay” şeklinde tanımlanmaktadır.

7. seviye olarak değerlendirilen Çernobil kazasında radyoaktif salım değerleri 520 milyon Tera Bq I-131 eşleniği mertebesinde olmuştu.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek http://www.taek.gov.tradresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


 

[1] INES hakkında ayrıntılı bilgi için >> 

[2] 1 Bequerel (Bq) saniye başına tek bir atomu radyoaktif bozunmaya uğrayan bir maddenin radyoaktivitesini ifade eden ölçü birimidir. 1 Tera Bq = 1 Trilyon (1x1012) Bq

Radyasyon birimleri ile ilgili bilgi için>> 

İlgili İçerik