Basın Açıklaması (No: 29/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Radyoaktivite ölçümleri:

  • Japon hükümeti, 11 Nisan tarihinde ICRP ve UAEA standartlarını göz önünde bulundurarak gelecek yılın Mart ayına kadarki zaman diliminde 20 mSv üzerinde doz alma ihtimalleri bulunduğundan 20 kmlik tahliye bölgesinin ötesinde bulunan bazı yerleşim birimlerinin de gelecek bir aylık zaman diliminde tahliye edilmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda, Katurao, Namie, Iitate, yerleşim birimleri ve Kawamata ve Minami Souma yerleşim birimlerinin bir kısmı “Planlı Tahliye Bölgesi” olarak belirlenmiştir. Bunların haricinde kalan daha önceden açıklanan Daiichi santralinden 20-30km arasında uzaklıkta bulunan kapalı yerlerde kalma bölgesi de  “Tahliyeye Hazırlanmış Bölge” olarak belirlenmiştir. Bu bölgede yaşayanların acil bir durumda gönüllü tahliyeye hazır durumda bulunmaları istenmektedir.
  • 11 ve 12 Nisan tarihlerinde meydana gelen 6,2 ve 6,0 şiddetindeki depremlerden etkilenen bölgede bulunan Fukushima Daiichi, Fukushima Daini, Tokai Daini, Onagawa Nükleer Enerji Santralleri, Mitsubishi Nuclear Fuel, NFI nükleer yakıt üretim tesisleri ve JAEA Tokai yeniden işleme tesisinde depremin herhangi bir etkisi olmadığı NISA tarafından bildirilmiştir.
  • 47 bölgede yapılan günlük havada gama doz hızı ölçüm değerleri 13 Marttan bu yana genel olarak düşüş göstermektedir. Ölçülen değerler tehlikeli seviyelerde değildir. 7 bölge için doz hızı değerlerinin 25 Mart- 12 Nisan arasında günlük değişimi aşağıdaki grafikte verilmektedir. Japonya’da normal doğal radyasyon seviyesi 0,05­-0,1 mikro Bq/saat değerleri arasında değişmektedir.

  • 12 Nisan itibariyle sadece Fukushima bölgesinde Iitate köyünde bebekler için içme suyuna getirilmiş sınırlamanın uygulanmasına devam edilmektedir.
  • 10 Nisan itibariyle 4 bölgede (Fukushima, Ibaraki, Tochigi ve Gunma) ve Chiba bölgesinin bazı yerleşimlerinde (Katori, Tako ve Asahi) gıdaların dağıtımı ve tüketimine getirilen mevcut kısıtlamalar devam etmektedir. 8 Nisan itibariyle Fukushima’nın bazı yerleşim birimlerinde (Kitakata, Auzimisato, Bandai, Inawashiro, Michima, Minamiaizu, Simogo) süt Gunma’da ise ıspanak ve kakina dağıtımına ilişkin kısıtlamalar kaldırılmıştır. 8,10 ve 11 Nisan tarihlerinde 8 bölgeden (Fukushima, Hyogo, Ibaraki, Miyagi, Niigata, Saitama, Yamagata ve Gunma) toplanan 21 besin maddesi üzerinde yapılan analizlerde I-131, Cs-134 ve Cs-137 ya tespit edilememiştir ya da kısıtlama limitlerinin altındadır.
  • Fukushima’nın bir köyünde yapılan toprak ve 4 köyünde yapılan bitki analizlerinde Sr-89 ve Sr-90’a rastlanmıştır.
  • Daha önce Fukushima Daiichi santralinin 3. ünitesinin türbin binasında kontamine olmuş su içerisinde çalışırken radyasyona maruz kalan 3 işçinin sağlık kontrolleri yapılmış her hangi bir sağlık sorunlarının olmadığı gözlenmiştir. İki işçinin birkaç Sievert civarında doza maruz kalan bacaklarında radyasyon kaynaklı yanık veya kızarıklığa rastlanmamıştır.
  • Fukushima Daiichi ve Daini NGS’lerinin durumları ciddiyetini korumaktadır. Ünite 1,2 ve 3’e ve 4. ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna su basılması işlemi devam etmektedir. Ünite 2 ve 3’ün reaktör basınç kabı ve koruma kabı basınçları atmosfer basıncına düşürülmüştür ve durağan haldedir. Sahada daha önceki hidrojen patlamaları ve deprem nedeniyle oluşan enkazın kaldırılması için 6 Nisan’dan itibaren uzaktan kumandalı iş makineleri kullanılmaya başlanmıştır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik