Basın Açıklaması (No: 31/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Mevcut Durum

13 Nisan tarihinde saat 01:07 UTC’de Fukushima ilindeki Hamadori kentinde deprem meydana geldiğini rapor edilmiş, depremin 5.4 büyüklüğünde ve yerin 24.7 km derinlikte olduğu IAEA Uluslararası Deprem Güvenliği Merkezi tarafından bildirilmiştir. Fukushima Daini ve Fukushima Daiichi nükleer santralleri için deprem merkez üssünden uzaklıkları sırasıyla 67 km ve 75 km’dir. Onagawa, Fukushima Daiichi, Fukushima Daini ve Tokai bölgelerinde hiçbir olağandışı durum bildirilmemiştir.

Fukushima Daiichi NGS’daki Durum Değişiklikleri

 • Ünite 1, 2 ve 3’e tatlı su basılmasına devam edilmiştir. Ünite 2’nin türbin binasından yoğunlaştırıcıya radyoaktif kirlenmeye maruz kalmış suyun aktarılmasına 12 Nisanda başlanmış ve herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol etmek amacıyla aktarma işlemi 13 Nisan’da askıya alınmıştır. Ünite 1’in çıkış ağzındaki sıcaklığın bir kaç gündür sürekli düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
 • 13 Nisan tarihinde yerel saatle 17:30’dan 19:00’a kadar radyasyon kirlenmesine maruz kalmış suyun açık denize taşınmasını en aza indirmek üzere; Ünite 2’nin okyanus kenarındaki demir çubuklu elek ağzının dışına su kaçağını önlemek için geçici iki adet çelik levha (toplamda üç levha) yerleştirilmiştir. Buna ek olarak saat 22:50’de Ünite 3 ve 4’ün süzgeçlerinin önüne radyasyonla kirlenmiş suyun yayılmasını önlemek için kum perdesi yerleştirilmiştir.
 • Ünite 1’deki Reaktör Basınç Kabına, geçici elektrik pompasıyla besleme hattı kullanılarak sürekli olarak saatte 6m3 debi ile tatlı su basılmaya devam edilmektedir. Ünite 2 ve 3’teki Reaktör Basınç Kabına, geçici elektrik pompasıyla yangın söndürme hattı kullanılarak sürekli olarak saatte 7m3 debi ile tatlı su basılmaya devam edilmektedir.
 • Ünite 1’deki koruma kabında patlama ihtimalini azaltmak için nitrojen gazı basılmaya devam edilmiş basınç dengeli hale gelmiştir.
 • Ünite 2 ve 3’ün Reaktör Basınç Kabı ve Kurukuyu basınçları atmosferik basınçta durağandır.
 • Bütün üniteler için Reaktör Basınç Kabı sıcaklıkları soğuk kapatma şartlarının üzerinde bulunmaktadır. (genellikle 950C’den az) Ünite 1’de Reaktör Basınç Kabı’nın besleme ağzı sıcaklığı 206 0C ve dip sıcaklığı 119 0C’dir. Ünite 2’de besleme ağzı sıcaklığı 167 0C. Ünite 3’de besleme ağzı sıcaklığı 92 0C ve dip sıcaklığı 119 0C’dir.
 • 12 Nisan’da Ünite 3’e (35 ton) ve Ünite 4’e (195 ton) beton pompası ile tatlı su püskürtülmüştür. Kullanılmış yakıt havuz suyundan analiz için örnekler toplanmaktadır.
 • Ünite 5 ve 6’ nın ortak kullanılış yakıt depolama tesisinin durumunda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

Radyasyon İzlenmesi

 

 • 13 Nisan’da iki ilde iyot-131 ve 5 ilde sezyum-137 birikimi gözlenmiştir. Her iki ildeki radyoaktif birikim bütün istasyonlarda 20 Bq/m2 nin altındadır.
 • Gama doz oranları 47 ilde günlük olarak ölçülmektedir. Değerler zaman içinde azalma eğilimindedirler. 13 Nisan’da Fukushima’da doz hızı 2µSv/saat ve İbaraki ilinde 0,14 Sv/saat değeri rapor edilmiştir. Diğer illerde gamma doz hızı 0,1µSv/saat’in altındadır.
 • Doz hızları özellikle Fukushima’nın doğu bölgelerinde Ünite 2’nin 30 km ötesinde rapor edilmiş olup 13 Nisan’da bu değerler  0,2 ile 26 µSv/saat arasında değişmektedir.
 • IAEA ekiplerince, 13 Nisan’daki raporda yer alan 25 km ve 33 km arasındaki 7 ölçüme ilave olarak santralin batı ve kuzeybatısında 13 ölçüm daha yapılmıştır. Doz hızları 0,5 ile 16,5µSv/saat arasında değişmektedir. Aynı noktalarda beta-gamma kirlenme ölçümleri 0,05 ile 2,1 MBq/m2 arasındadır.
 • Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 04, 11 ve 13 Nisan’da alınan 98 örnek üzerindeki gıda kirlenmesine ilişkin analitik sonuçlar açıklanmıştır; 9 ilden (Chiba, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Miyagi, Niigata, Saitama and Yamagata) alınan sebze, domuz eti, deniz ürünleri ve işlem görmemiş süt numunelerinin 76 sında  I-131,Cs-134 ve/veya Cs-137’ye rastlanmamıştır Fukushima’da 11 Nisan’da alınan 20 sebze numunesinde Cs-134/Cs-137 değerleri Japon otoritelerinin belirlediği sınırlarından yüksektir.  1 deniz ürünü ve 1 ıspanak numunesinde ise I-131 ve Cs-134/Cs-137 değerleri Japon otoritelerinin belirlediği sınırlardan yüksektir.

 

Deniz İzlenmesi

 

 • TEPCO İzleme Programı, Harita 1 de gösterilen izleme noktalarındaki yakın kıyılarda ve açık denizlerde deniz suyu yüzey örneklemesi olarak yürütülmektedir. Bazı günlerde aynı noktalardan birkaç saat arayla iki örnek alınarak analiz edilmektedir.
 • 3 Nisan’a kadar TEPCO 1 ve 4 noktalarındaki radyoaktivitede genel bir azalış eğilimi gözlenmiş, 4 Nisan’daki radyoaktif kirlenmiş suyun denize boşaltılmasıyla geçici bir artış olmuştur.
 • 11 Nisan’da yakın kıyı (10 kBq/litre’den az)  ve  kıyıdan 15 km açıkta (0,1-0,02 kBq/litre)    I-131 ve Cs-137 yoğunluklarında bir azalma eğilimi gözlenmiştir.
 • MEXT Açık Deniz İzleme Programında; Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 23 Mart tarihinde açık deniz izleme programını başlatmış ve sonrasında TEPCO 9-10 noktaları bu programa eklenmiş Harita 2 de gösterilmektedir.
 • 04 Nisan’da MEXT’in 1 nolu noktasının kuzey ve batısındaki iki örnekleme noktası daha sonra eklenmiştir. Bunlar Harita 2 de gösterilen A ve B noktalarıdır.
 • 11 Nisan’da Cs-137 yoğunluğu sadece MEXT 4 noktasında 70 Bq/l olarak belirlenmiştir. MEXT 4 noktasında en yüksek I-131 yoğunluğu yaklaşık 90 Bq/l olarak ölçülmüş, diğer örnekleme noktalarında I-131 değerinin 15 Bq/l’in altında olduğu bildirilmiştir.

 

Harita 1: TEPCO Deniz suyu örnekleme yerleri:

 

 

 

 

Harita 2: MEXT Deniz suyu örnekleme yerleri:

 

TAEK tarafından ülkemizin çevresinde kurulu 99 noktadaki istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

İlgili İçerik