Basın Açıklaması (No:32/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santrali

• 17 Nisanda, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (METI) TEPCO’nun “Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralindeki Kaza Sonrası Onarım Çalışmaları İçin Yol Haritası”nı belirlediğini duyurmuştur. Yol haritası, altı ila dokuz aylık bir dönemde ve iki aşamada ele alınacak 63 tedbirden oluşmaktadır. Nihai hedef tahliye edilenlerin evlerine dönebilmelerini ve tüm vatandaşların güvenlik içinde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamaktır (www.meti.go.jp/english/speeches/pdf/20110417_a.pdf).
• Olası bir tsunamiye karşı tedbir olarak, Ünite 1, 2 ve 3’ün reaktör basınç kaplarına su basan pompaların dağıtım panoları 15 Nisan’da daha yüksek seviyelere çıkarılmıştır.
• Okyanusa radyoaktif madde salımının en aza indirilmesi amacıyla, radyoaktif elementleri yakalamak üzere tasarlanmış Zeolit ile dolu kum torbaları Ünite 1 ve Ünite 2’nin ve Ünite 2 ve Ünite 3’nin pompa odalarının aralarına yerleştirilmiştir. Bu işlemin verimliliğine karar vermek için periyodik olarak Zeolit malzemesinin örneklenmesi ve analizi tasarlanmıştır.
• Ünite 1, 2 ve 3’e tatlı su basılmasına ve kontamine olmuş suyun aktarılması için çalışmalara devam edilmiştir. Ünite 1’in çıkış ağzındaki sıcaklığın düşme eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
• Ünite 1’deki koruma kabında hidrojen birikmesi ihtimalini azaltmak için azot gazı basılmaya devam edilmiş basınç dengeli hale gelmiştir.
• Ünite 2 ve 3’ün reaktör basınç kabı ve koruma kabı basınçları atmosferik basınçta durağandır.
• Bütün üniteler için reaktör basınç kabı sıcaklıkları soğuk kapatma şartlarının üzerinde bulunmaktadır.
• 17 ve 18 Nisanda Ünite1, 2 ve 3’te uzaktan kumandalı robot kullanılarak gözlem yapılmıştır.

Radyasyon İzlenmesi

• 15-17 Nisan tarihleri arasında sadece bir ilde 4.1 Bq/m2 değerinde I-131 ve sekiz ilde Cs-137 birikimi tespit edilmiştir. Bu dönemde, 8 ildeki Cs-137 birikimi 2,3 ile 66 Bq/m2 arasında saptanmıştır.
• Gama doz oranları 47 ilde günlük olarak ölçülmektedir. Değerler zaman içinde azalma eğilimindedirler. 18 Nisan’da Fukushima’da doz hızı 1,9 mikro Sv/saat ve İbaraki ilinde 0,13 mikro Sv/saat değeri rapor edilmiştir. Diğer illerde gamma doz hızı tipik doğal radyasyon seviyelerindedir (0,1 mikro Sv/saat’in altında).
• Sadece bir kaç ildeki içme sularında çok az miktarda I-131 ve Cs-137 tespit edilmiştir. Fukushima’da Iitate köyünde bebekler için su sınırlaması devam etmektedir.
• Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 13-16 Nisan tarihleri arasında alınan 150 örnek üzerindeki gıda kirlenmesine ilişkin analitik sonuçlar açıklanmıştır. 9 ilden (Chiba, Fukushima, Gunma, Hyogo, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Saitama ve Yamagata) alınan 150 örnekten 146’sı çeşitli sebze, ıspanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, shitake mantarı meyve (çilek), deniz ürünleri ve işlenmemiş çiğ sütte I-131, Cs-134/Cs-137’ye rastlanmamıştır.
• Fukushima’da 14 Nisan’da alınan 3 shitake mantarı örneğinde I-131 ve Cs-134/Cs-137 değerleri Japon otoritelerinin belirlediği sınırların üzerindedir.
• 16 Nisan’da Fukushima bölgesindeki 25 yerleşim yerinde (Fukushima şehri, Nihonmatsu şehri, Date şehri, Motomiya şehri, Kunimi kasabası, Otama köyü, Furudono şehri, Koriyama şehri, Sukagawa şehri, Tamura şehir (eski Toji köyü hariç) Miharu kasabası, Ono kasabası, Kagamiishi kasabası, Ishikawa kasabası, Asakawa kasabası, Hirata köyü, Shirakawa şehri, Yabuki kasabası, Izumisaki köyü, Nakajima köyü, Saigo köyü, Samekawa köyü, Hanawa kasabası, Yamatsuri kasabası, Iwaki şehri) işlenmemiş süt üretimi ve dağıtımına ilişkin kısıtlama kaldırılmıştır.
• 17 Nisan’da Ibaraki ilinde üretilen kakina ve maydanozun dağıtım kısıtlaması kaldırılmıştır. Kitaibaraki ve Takahagi’de üretilen ıspanak hariç tutulmak üzere Ibaraki’de üretilen ıspanağa ilişkin kısıtlama kaldırılmıştır.

Deniz İzleme

• 15 Nisan’da alınan en son sonuçlar 18 Nisanda yayınlanmış olup 3 örnekleme noktasında Cs-137 ve I-131 tespit edilmiştir. En yüksek derişim Cs-137 için 200Bq/l’nin altında ve I-131 için 160Bq/l’dir. Diğer iki noktada hem Cs-137 hem de I-131 için ölçülen değerler 40 Bq/l’nin altındadır.

Türkiye’deki Radyasyon Ölçümleri

TAEK tarafından ülkemizde kurulmuş 99 istasyondan oluşan Radyasyon Erken Uyarı Sistemi Ağı (RESA) vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmaktadır. Sonuçlar her saat başı güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Ülkemizde radyasyon doz hızı seviyeleri açısından olağan dışı bir durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik