Basın Açıklaması (No:35/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santrali

• Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi’nden (TEPCO) istenen Fukushima Daiichi nükleer santralinin sismik güvenliği ve bu konuda ne gibi tedbirler alınması gerektiği ile ilgili değerlendirme raporunun 8 Temmuz 2011’de teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
• Ünite1, 2 ve 3’ün reaktör basınç kaplarına su basmak için kullanılan geçici elektrik pompalarının kullandığı şebeke hattının gözden geçirilmesi amacıyla 25 Nisan’da geçici dizel jeneratörlere geçilmiş, daha sonra ise tekrar şebeke hattına bağlantı yapılmıştır.
• Ünite 1, 2 ve 3’e tatlı su basılmasına ve kontamine olmuş suyun aktarılması için çalışmalara devam edilmiştir.
• 27 Nisan’da Ünite 1’in reaktör basınç kabına basılan su miktarı, kademeli olarak saatte 6m3’ten saatte 14m3’e artırılmaya başlanmıştır.
• Ünite 1’deki koruma kabında hidrojen patlaması ihtimalini azaltmak için azot gazı basılmaya devam edilmiş, ancak elektrik hatlarının güçlendirilmesi çalışmaları yüzünden nitrojen basımı geçici olarak durdurulmuştur.
• Ünite 3’e ait kullanılmış yakıt havuzuna Yakıt Havuzu Soğutucu Temizleme Sistemi kullanılarak 47,5 ton tatlı su basılmıştır. Ünite 4’teki kullanılmış yakıt havuzuna beton pompası kullanılarak 23 Nisan’da 140 ton, 25 Nisan’da 210 ton ve 26 Nisan’da 130 ton tatlı su püskürtülmüştür.
• Kullanılmış Yakıt Havuzu ve Radyoaktif Atık İşleme Tesisleri çevresinde bulunan toprak zemindeki radyoaktif maddelerin yayılmasını önlemek amacı ile kullanılan anti-saçılma ajanlarının spreylenmesi uygulamalarına başlanmıştır. 25 Nisan’da Ünite 5, idari bina ve spor salonu çevresindeki yaklaşık 3800 m2’lik alanda spreyleme gerçekleştirilmiştir. 26 Nisan’da ise Ünite 3’ün okyanus tarafında bulunan 5000 m2’nin üstündeki alanda anti-saçılma ajanlarının spreylenmesi çalışması yapılmıştır.
• Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) tarafından NISA’ya 25 Nisan’da sunulan rapora göre yaklaşık 70.000 ton yüksek radyoaktiviteye sahip durgun haldeki su, halen Ünite1, 2 ve 3’ün türbin binalarının bodrumlarında bulunmaktadır.

Saha Dışı Radyasyon İzlenmesi

• 27 Nisan’da 4 ildeki Cs-137 birikimi 4,0 ile 28 Bq/m2 arasında saptanmıştır.
• Gama doz oranları 47 ilde sürekli bir şekilde belirli noktalarda günlük olarak ölçülmeye devam edilmektedir. Değerler bütün iller için zaman içinde azalma eğilimindedirler. 27 Nisan’da elde edilen değerlere göre Fukushima’da ölçülen en yüksek doz hızı 1.8 mikro Sv/saat’tir.
• İbaraki ilinde 0,12 mikro Sv/saat gama doz hızı rapor edilmiştir. Diğer illerde gamma doz hızı tipik doğal radyasyon seviyelerindedir (0,1 mikro Sv/saat’in altında).
• Fukushima Daiichi santralinin 30 km doğusundaki bölgede gama doz oranları azalma eğiliminde olup 25 Nisan’da ölçülen doz hızları 0,1 ile 19,4 mikro Sv/saat aralığındadır.
• 26 Nisan tarihinde Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından 39 gıda örneği üzerinde gerçekleştirilen inceleme sonuçları açıklanmıştır. 8 ilden (Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Yamagata) alınan örneklerden çeşitli sebze, mantar, sığır eti, deniz ürünleri ve işlenmemiş çiğ sütte I-131, Cs-134/Cs-137’ye ya hiç rastlanmamış, ya da oranların Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür.

Deniz izlenmesi

• Fukushima’daki deniz izleme programları, hem Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO) hem de Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından yakın kıyı ve açık denizde yürütülmektedir.

Türkiye’deki Radyasyon Ölçümleri

Türkiye’de yapılan radyasyon ölçümleri konusunda 34’üncü Basın Duyurusunda detaylı bilgi verilmiştir. Söz konusu bilgiler dışında, ilave bir gelişme olmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.