Basın Açıklaması (No:36/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında son gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali

 • Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı (NISA) TEPCO’dan 13 Nisan’da Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinin reaktör binalarının sismik güvenliğini ve gerekli iyileştirme çalışmalarını değerlendirmesini ve bu değerlendirmenin 8 Temmuz 2011 tarihine kadar tamamlanmasını istemiştir.
 • TEPCO, Fukushima Nükleer Güç Santralinde 15 Mart’ta tahmin edilen kor hasarlarına ilişkin olarak yapılan değerlendirmeleri 27 Nisan’da güncelleştirmiştir. Bu kapsamda; tahmini yakıt hasarı Ünite 1 için % 70’ten % 55’e düşürülmüş, Ünite 2 için % 30’dan        % 35’e yükseltilmiş ve Ünite 3 için ise % 25’ten % 30’a yükseltilmiştir.
 • Ünitelerin belli ekipmanlarına elektrik sağlama çalışmaları devam etmektedir. Şu an için tüm ünitelere su sağlayan geçici pompalar şebeke elektriği ile beslenmektedir. Ünite       1-4’ün kontrol odalarında ve türbin binalarının bazı kısımlarında ışıklandırma sağlanmıştır.
 • Ünite 1’e basılan suyun, yakıtları tamamen su altında bırakarak etkin bir soğutma sağlamak üzere 6 m3/saat’ten 14 m3/saat’e yükseltilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca reaktör basınç kabı içerisine hidrojen birikimini engellemek üzere azot basılmaktadır. Reaktör binası içerisindeki durum robotlar kullanılarak değerlendirilmektedir.
 • Ünite 2 ve 3’e tatlı su basılmaya devam edilmiştir. Bu ünitelerin reaktör basınç kabı ve koruma kabı basınçları 22 Mart’tan beri atmosfer basıncında sabitlenmiştir.
 • Ünite 4’ün kullanılmış yakıt havuzundaki su seviyesi 22 Nisan’dan beri gözlenmekte olup 28 Nisan tarihinde analiz yapılmak üzere bu havuzdan 150 ml su alınmıştır.
 • Santral sahası içerisindeki çeşitli alanlara radyoaktif parçacıkların saçılmasını önlemek amacıyla insansız paletli bir araç kullanılarak özel bir malzeme püskürtülmesine aralıklarla devam edilmektedir. Ayrıca, insansız ağır iş makineleri kullanılarak sahadaki enkazın kaldırılmasına çalışılmaktadır.
 • TEPCO’nun 25 Nisan tarihli raporuna göre Ünite 1, 2 ve 3’ün türbin binalarının bodrumlarında toplam 70 bin tona yakın yüksek radyoaktivite ile kontamine olmuş su bulunmaktadır. Bu suyun boşaltılması ve güvenli olarak depolanması için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca radyoaktif maddelerin denize ulaşmasını engellemek üzere çeşitli noktalara çelik plakalar takılması, radyoaktif maddeleri süzecek zeolit kristalleri ile dolu torbaların konulması ve kum torbalarının yerleştirilmesi gibi önlemler alınmaktadır.
 • Santral sahasındaki tüm ölçüm noktalarında 1 Nisan’dan bu yana radyasyon doz hızı değerleri düşmektedir.
 • Santral sahasının 15 ve 30 km açığında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MEXT) tarafından yapılan deniz suyunda radyasyon ölçümlerinde I-131 ve Cs-137 konsantrasyon değerlerinin belirlenen sınır değerlerinin altında olduğu görülmüştür.

Saha Dışı Radyasyon İzlenmesi

 • 2 Mayıs itibarıyla sadece 4 ilde (Fukushima, Gunma, Saitama, Chiba) Cs-137 birikimi tespit edilmiştir. Değerler 2,6-19 Bq/m2 arasındadır.
 • 13 Mart’tan bu yana 47 ilde sürekli bir şekilde belirli noktalarda günlük olarak ölçülen  gama doz  hızlarında azalma eğilimi devam etmektedir. 2 Mayıs saat 08:00 itibarı ile  ölçülen en yüksek doz hızları  Fukushima’da 1,7 mikro Sv/saat, İberaki’de ise 0,11 mikro Sv/saat olup diğer 45 ilde değerler 0,1 mikro Sv/saat civarında olan doğal radyasyon seviyelerindedir.
 • 28, 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MEXT) tarafından 8 ilden alınan (Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Yamagata) ve analizi yapılan toplam 190 gıda örneğinin 180’inde     I-131, Cs-134 ve Cs-137‘ye rastlanmamış, ya da ölçülen değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzeylerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür. Fukushima İlinden alınan  bambu filizi ve eğrelti otu örnekleri ile 5 adet Shiitake mantarı örneğinde ve İbaraki ilinden alınan 3 deniz ürününde (kum balığı) ölçülen Cs-134 ve Cs-137 değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür
 • Fukushima için işlenmemiş süt ürünlerinin dağıtımına ilişkin kısıtlama Kashima-ku ve Kawamata kasabasının Yamakiya bölgesi hariç olmak üzere kaldırılmıştır.
 • 22 Nisan’da Japonya Altyapı, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzlar çerçevesinde ihraç mallarında, gemilerde, limandaki hava ve deniz suyunda gama doz hızı ölçümleri yapılmaktadır. Ölçülen doz hızı değerleri doğal radyasyonun üç katını aştığı takdirde gemilerin dekontamine edilmesi tavsiye edilmekte, 5 mikro Sv/saat olarak belirlenen kılavuz değerini aşması durumunda ise dekontaminasyon zorunlu tutulmaktadır.

Türkiye’deki Radyasyon Ölçümleri

Türkiye’de yapılan radyasyon ölçümleri konusunda 34’üncü Basın Duyurusunda detaylı bilgi verilmiştir. Söz konusu bilgiler dışında, ilave bir gelişme olmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik