Basın Açıklaması (No:38/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Fukushima Dai-ichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 • Ünite 1’e havalandırma tertibatının yerleştirilmesi tamamlanmış. 5-8 Mayıs arasında hava filtrelemesi yapılarak çalışma ortamı iyileştirilmiş ve reaktör binasına girilmesi sağlanmıştır.. Bu işlem sırasında salınan radyasyon dozunun halk için izin verilen yıllık 1 mSv sınırının çok altında olacağı hesaplanmıştır.
 • Ünite 1’deki su seviyesi ölçüm cihazlarının kalibrasyonu sonucunda su seviyesinin daha önce tahmin edilenin çok altında olduğu anlaşılmıştır. Kazanın ilk anlarında reaktör korundaki yakıtların eriyerek aşağıya düştüğü ve basınç kabının dibinde toplandığı düşünülmektedir. Basınç kabında da delikler olması muhtemeldir.. Bununla birlikte basınç kabının altında ölçülen sıcaklık değerlerine dayanılarak yakıtın bir kısmı tamamen açıkta olsa da soğutmanın sağlanabildiği düşünülmektedir. TEPCO sürekli su enjeksiyonu ile yakıtlar soğutulduğundan büyük çaplı bir radyasyon salımının beklenmediğini bildirmiştir. Analiz sonuçları tahminlere dayalı olup TEPCO ölçümlere ve incelemelere devam etmektedir.
 • Ünite 2 ve 3’ün durumlarında ciddi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ünite 3’te olası bir kritiklik kazasına karşı basınç kabına borik asit basılmıştır. Benzer işlemlerin ünite 1 ve 2 için de yapılması düşünülmektedir. Ünite 2 ve 3’ün kullanılmış yakıt havuzlarına oksitlenme ve korozyona karşı hidrazin basılmıştır.
 • Ünitelerdeki yüksek kontaminasyona sahip suyun boşaltılması, kontamine suyun denize ulaşmasının engellenmesi, sahadaki radyoaktif enkazın kaldırılması ve radyoaktif tozun kalkmasını engellemek için sahanın belli yerlerine bağlayıcı bir ajanın püskürtülmesi işlemleri devam etmektedir.
 • Ünite 4’ün kullanılmış yakıt havuzunun depreme karşı dayanıklılığının arttırılması için bir destek yapısının inşa edilmesine çalışılmaktadır.
 • Kullanılmış Yakıt Depolama Ortak Tesisinde havuz sıcaklığı 29 °C olarak ölçülmüştür.

Saha Dışı Radyasyon İzleme Çalışmaları

 • 2-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MEXT) tarafından 10 ilden alınan (Chiba, Fukushima, Gunma, Hyogo, Ibaraki, Kanagawa, Niigata, Saitama, Tochigi, Yamagata) ve analizi yapılan toplam 185 gıda örneğinin 171’inde I-131, Cs-134 ve Cs-137‘ye rastlanmamış, ya da ölçülen değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzeylerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür. 2-3 Mayısta Fukushima İlinden alınan 8 adet bambu filizi örneği ile 5 Mayıs tarihinde toplanan 4 adet Shiitake mantarı örneği ve 2 adet eğrelti otu örneğinde ölçülen Cs-134 ve Cs-137 değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin üstünde olduğu görülmüştür.

6-12 May tarihleri arasında 14 ilde (Chiba, Fukushima, Gunma, Hokkaido, Ibaraki, Kanagawa, Miyagi, Nagano, Niigata, Saitama, Shizuoka, Tochigi, Tokyo ve Yamagata) 134 gıda örneğinin 125’inde (shiitake mantarı, kiraz, çilek, yaş çay yaprağı, işlenmemiş günlük süt, çeşitli et ve deniz ürünü)   I-131, Cs-134  ve Cs-137’ ye rastlanmamış, ya da ölçülen değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzeylerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür. 9 Mayısta Fukushima İlinden alınan eğrelti otu, Kanagawa ilinden alınan yaş çay yaprağı ve 12 Mayısta  Ibaraki ilinden alınan maydanoz örneklerinde  ölçülen Cs-134 ve Cs-137 değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin üstünde olduğu görülmüştür.

8-14 Mayısta 12 ilden alınan 239 örneğin 221’inde I-131, Cs-134  ve Cs-137’ ye rastlanmamış, ya da ölçülen değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzeylerin altındaki seviyelerde olduğu görülmüştür. Kanagawa ilinden alınan 6 yaş çay yaprağı örneği,  Fukushima ilinden alınan 5 shitake mantarı örneği ve 3 eğrelti otu örneğinde ölçülen Cs-134 ve Cs-137 değerlerinin Japon yetkililerce belirlenen düzenlemelerin üstünde olduğu görülmüştür.

 • Fukushima İlinde çeşitli sebze ve gıda maddesinin dağıtımına ve tüketimine ilişkin olarak getirilen kısıtlama birçok bölgede 4 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Söz konusu kısıtlamalar 11 Mayıs’ta Aizu Bölgesinde 17 yerde turp gibi köklü sebzelerde, Fukushima ilinin kuzey bölgesinde 17 yerde lahana, marul gibi yapraklı sebzelerde, 13 Mayıs’ta 6 yerde eğrelti otunda ve Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinin 20 km yakınındaki yerler hariç olmak üzere, 11 Mayıs’ta 12 yerde brokoli, karnabahar gibi çiçek tablalı sebzelerde, 16 Mayısta ise 2 yerde shitake mantarında kaldırılmıştır. Detaylı bilgiye Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığına ait http://www.mhlw.go.jp/english/topics/2011eq/dl/Instructions0504.pdf adresinden ulaşılabilir.
 • 14 Nisan- 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında Tokyo ve Yokohama limanlardaki hava ve deniz suyunda yapılan ölçümler sonucunda sadece Tokyo’dan alınan deniz suyunda Cs-137’ye rastlanmıştır (3 Bq/L). 14 Nisan–2 Mayıs 2011 tarihleri arasında Yokohama limanında herhangi bir radyoaktif maddeye rastlanmamış, her iki limanda da gama doz hızı değerleri 0,1 mikro Sv/saat seviyelerinde ölçülmüştür. 6 Mayıs’tan itibaren 6 gün içinde kargolarda ölçülen en yüksek gama doz hızı değerleri 0,05 ila 0,06 μSv/saat arasında değişmekte olup,  ölçülen en yüksek değer 0,1 μSv/saat’tir.

Radyoaktivite ölçümleri ve kısıtlamalar:

 • 13 Mayıs itibariyle Fukushima’da 6 yerleşim biriminden  (Minamisoma, Motomiya, Kawamata, Kori, Kunimi, Nishigo) gelen bambu filizlerinin dağıtımına kısıtlama getirilmiş, Fukushima’da 2 yerleşim biriminde (Tamura, Shinchi) yetişen shitake mantarlarındaki kısıtlama ise kaldırılmıştır.
 • 10 Mayıs itibariyle Iitate köyünde çeşme suyuna bebekler için konulmuş olan kısıtlamanın kaldırılması ile Japonya genelinde çeşme suyunda kısıtlama uygulanan yer kalmamıştır.
 • 15 Mayıstan itibaren daha önce açıklanan 20 km’lik tahliye bölgesi dışında yer almakla birlikte planlı tahliye bölgesinde yer alan Iitate köyünde 10 ve Kawamata köyünde 8 ev tahliye edilmiştir.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik