Basın Açıklaması (No:40/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında son gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali

  • Ünite 1 için düzeltici önlemler uygulanmaya başlanmıştır. TEPCO tarafında önerilen ve NISA tarafından uygun görülen santralin üzerini kapatmak için gerekli işlemlere başlanmıştır. 23 Haziran’dan itibaren ünite 1’e kendi su pompası kullanılarak su basılmaya başlanmıştır. 26 Haziran’da nitrojenin reaktöre basılması işlemi geçici olarak durdurulmuştur.
  • 20 Haziran’da ünite 2’nin iç ve dış yükleme kapıları açılmıştır.  Reaktöre basılan suyun debisi, 21 Haziran itibari ile saatte 5 m³ ‘ten 4,5 m³‘e, 22 Haziran itibari ile de 4 m³ ‘e düşürülmüştür. Çalışanlar reaktör binasına girmiş, ölçme donanımını kalibre etmişlerdir. Ayrıca muhtemel bir nitrojen enjeksiyonu işlemi için uygun yerlerin  araştırması yapılmış ve ünitedeki geçici basınç ölçerlerin yerleştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.

Ünitenin türbin binasında biriken radyoaktif su, önce 20 Haziran’da Ünite 1’in yoğuşturucusuna daha sonra da 22 Haziran’da radyoaktif atık işleme tesisine transfer edilmeye başlanmıştır.

24 Haziranda ünite 2’deki su seviyesini ölçümü için cihaz yerleştirmek amacıyla bir robot gönderilmiştir.

  • Ünite 3’te reaktöre basılan suyun debisi, 21 Haziran’da saatte 11 m³ ‘ten 10 m³ ‘e, 23 Haziran itibari ile de 9,5m³ ‘e düşürülmüştür. Ünitenin türbin binası bodrumunda biriken radyoaktif sular ise 23 Haziran’da radyoaktif atık işleme tesisine transfer edilmeye başlanmıştır.
  • Ünite 4’ün buhar kurutucu muhafaza havuzuna 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde su enjekte edilmiştir. Ayrıca Ünite 4’ün kullanılmış yakıt havuzunu güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmaların temmuz ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.
  • Ünite 1, 3 ve 4’ün kullanılmış yakıt havuzlarına su enjeksiyonu işlemi TEPCO tarafından yürütülmektedir. Son olarak 22 Haziran’da, Ünite 4’ün yakıt havuzuna geçici sprey tesisi ile taze su püskürtülmüştür.

Yiyecekler Üzerinde Radyasyon Takibi

24-27 Haziran tarihleri arasında Japonya Sağlık, İşçi ve Refah Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, çeşitli tarihlerde 13 farklı bölgeden toplanan 225 örneğin analizi sonucu açıklanmıştır. Bu örnekler çeşitli sebze ve meyveler, çay yaprakları, süt ve süt ürünleri, et ürünleri, yumurta, mantar, balık ve deniz ürünlerinden oluşmaktadır.

225 örneğin 221’inde Cs-134, Cs-137 ve I-131 miktarları ölçülebilir seviyenin altındadır. Diğer 4 örnekte ise yasal sınırların üzerinde Cs-134 ve Cs-137 ölçülmüştür. Bunlar üç adet bambu örneği ile bir adet kayısı örneğidir.

Bakanlık ayrıca 23 Haziran’da Kanagawa bölgesinde çay yaprakları için uygulanan sınırlamaların devam ettiği, Fukushima bölgesinde şalgam ve ıspanak üzerine uygulanan sınırlamaların kaldırıldığını rapor etmiştir.

Deniz Suyunda Radyasyon Ölçümü

Santrallerin çevresindeki toplam 28 adet deniz suyu ölçüm noktalarında I-131, Cs-134 ve Cs‑137 aktivitesi ölçülmektedir. Ölçüm yapılan noktalardan 4’ünde değerler Cs-134 ve Cs-137 için ölçülebilir seviyededir. Bu değerlerin en yüksekleri  Cs-134 değeri en yüksek 43 Bq/l, Cs-137 aktivitesi ise 55 Bq/l’dir. Diğer tüm noktalardaki ölçüm verileri en düşük ölçülebilir değer olan 10 Bq/l’nin altındadır.

Havada Radyasyon Dozu Ölçümü

Bütün eyaletlerde belirlenmiş referans noktalarında düzenli olarak havadaki gama doz hızı ölçümleri yapılmaktadır. 13 Mart’tan beri doz hızları genel olarak düşüş göstermektedir. 24 Haziran’da  47 vilayette ölçülen değerlerin en yükseği Fukushima’daki olup 1320 nSv/saat’tir.  Diğer eyaletler için gama doz hızı en fazla 94 nSv/saat olarak ölçülmüştür.

Yerdeki Radyoaktif Madde Birikimi

Fukushima ve Saitama bölgelerinde son günlerde Cs-134 and Cs-137 için yapılan ölçümler  10 Bq/m2’nin altındadır. 26 Haziran’da Ibaraki bölgesinde 18 Bq/m2 Cs-134 ve 21 Bq/m2 Cs‑137 ölçüldüğü rapor edilmiştir.

Santraldeki Düzeltici Faaliyetler ve Yol Haritası

12 Mart 2011’deki hidrojen patlaması ile hasar gören ünite 1’in üzerine geçici bir çözüm olarak kapatılacak bir yapılın oluşturulmasına ilişkin faaliyetler mayıs ayı ortasında başlatılmıştır. Bu sayede çevreye radyasyon salımının azaltılması ve yağmur suyunun santrale ulaşmasının engellenmesi hedeflenmektedir. Çalışmaların eylül ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her saat güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik