Basın Açıklaması (No:44/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinin Durumu:

 

 • Ünite 1’e su basılma hızı 30 Temmuz’dan itibaren 3,6  m3/saat olarak sabitlenmiştir. 29 Temmuz’da birincil koruma kabı çevresinde havadaki radyoaktivite yoğunluğu Cs-137 için 20 Bq/cm3, Cs-134 için 17 Bq/cm3 olarak ölçülmüştür. Tüm I-131 ölçümlerinin ölçülebilir sınırın altında kaldığı belirtilmiştir.
 • Ünite 2 için 21 Temmuz’da 3.4 m3/saat, 22 Temmuz’da 3.2 m3/saat’e düşürülen kora su basılma hızı 3,8 m3/saat’e sabitlenmiştir. 21 Temmuz’da ünite üzerinde insansız helikopter ile radyoaktivite ölçümü yapılmıştır. Havadaki radyoktivite yoğunluğu Cs‑137 için 2,7×10-4 Bq/cm3, Cs-134 için 2,2×10-4 Bq/cm3 olarak ölçülmüştür. Tüm I‑131 ölçümlerinin ölçülebilir sınırın altında kaldığı belirtilmiştir.
 • 14 Temmuz’da ünite 3’ün birincil koruma kabına nitrojen basılmaya başlanmıştır. 18 Temmuz’da türbin binasına yapılması planlanan geçici çatı için çalışmalara başlanmıştır. 22 Temmuz’da ünite 3’ün üzerinde insansız helikopter ile radyoaktivite ölçümü yapılmıştır. I-131, Cs-134 ve Cs-137 değerleri  ölçülebilir sınırın altındadır. 27 Temmuz’dan itibaren kora su basılma hızı 9 m3/saat’e sabitlenmiştir. 30 Temmuz’da türbin binasının zemininde biriken su radyoaktif atık işleme tesisine gönderilmiştir.
 • Ünite 4 reaktör binasının 5. katındaki radyasyonu azaltmak amacıyla 20 Temmuz’da su basılmaya başlanmıştır.30 Temmuz’da ünite 4’ün hava çıkış ağzında hava kaçağı tespitedilmiştir. TEPCO kaçan havanın radyoaktif madde içermediğini bildirmiştir. Havaçıkış ağzı devre dışı bırakılmıştır.
 • Ünite 5’in artık ısı atma sisteminin pompası 15 Temmuz’da değiştirilmiş ve çalışmaya başlanmıştır.
 • 18 ve 19 Temmuz’da ünite 6’nın artık ısı atma sistemi pompaları yaklaşık birer saat durdurulup yeniden çalıştırılmıştır. 27 Temmuz’da ünite 6’nın reaktör binası tabanında birikmiş suyun nakli sırasında transfer pompasında bir kaçak tespit edilmiş, pompadan yaklaşık 20 l su sızdığı fakat bu suyun deniz veya toprağa karışmadığı belirtilmiştir. Kaçağa sebep olan pompa değiştirilmiştir.

2 Ağustos tarihinde ünite 1 ve ünite 2’nin binaları arasında kalan ana egsoz kulesinde yüksek radyasyon doz hızı ölçülmüştür. Okunan değer 10 Sv/saat mertebesindedir.

2 Ağustos tarihinde ünite 1’in türbin binasının ikinci katındaki acil durum gaz arıtma sistemi çevresinde  okunan doz hızı değeri 5 Sv/saat’tir.

Havada Radyasyon Dozu Ölçümü:

 

Bütün eyaletlerde belirlenmiş referans noktalarında düzenli olarak havadaki gama doz hızı ölçümleri yapılmaktadır. 13 Mart’tan beri doz hızları genel olarak düşüş göstermektedir.

2 Ağustos’ta 47 vilayette ölçülen değerlerin en yükseği Fukushima’daki olup 1250 nSv/saat’tir. Diğer eyaletler için gama doz hızı en fazla 97 nSv/saat olarak ölçülmüştür.

 

Yerdeki Radyoaktif Madde Birikimi:

 

Radyoaktif madde birikimi için, 24 saatlik periyotlarla toplanan numunelerde yapılan  I-131 ve Cs-137 analiz sonuçlarına göre Fukushima’da düzensiz aralıklarla Cs‑137 izleri görülmesinin dışında  1 Ağustos’ta Yamagata’da çok az miktarda Cs-137 tespit edilmiştir.

Deniz Suyunda Radyasyon Ölçümü:

Santrallerin çevresinde belirli noktalarda değişik derinliklerde, 1 Ağustos’ta alınan su numunelerde yapılan ölçüm sonuçlarına göre; I-131, Cs-134 ve Cs‑137 değerleri ölçülebilir sınırın altındadır.

Gıdalarda Radyasyon Ölçümleri:

 

Farklı bölgelerden değişik zamanlarda alınan 1183 gıda numunesi ölçüm sonuçları 27 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından açıklanmıştır; analiz sonuçlarına göre 1152 numunede (1183 numunenin yaklaşık %97’si) Cs‑134, Cs-137 ve I‑131 değerleri Japonya yetkili kurumları tarafından belirlenen sınırların veya ölçülebilir değerlerin altındadır. Ancak, Cs-134 ve Cs-137 sonuçları mevzuatta tanımlanan sınır değerlerin üzerinde olan 33 numune aşağıda listelenmiştir:

 • Iwate ve Miyagi bölgelerinden alınan 4 sığır eti örneği ve Fukushima bölgesinden alınan 2 balık  örneği,
 • Miyagi Tochigi bölgesinden alınan 5 sığır eti örneği ve Kanagawa bölgesinden toplanan rafine edilmemiş 3 çay yaprağı numunesi,
 • Miyagi ve Yamagata bölgesinden alınan 6 sığır eti örneği,
 • Iwate bölgesinden alınan 1 sığır eti örneği,
 • Miyagi bölgesinden alınan 1 sığır eti örneği,
 • Miyagi bölgesinden alınan 6 sığır eti örneği,
 • Iwate ve Miyagi bölgesinden alınan 5 sığır eti örneği.

 

Gıda Kısıtlamaları:

 

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından gıda kısıtlamaları konusunda 2 Ağustos’ta yapılan güncellemeye göre, Iwate, Miyage ve Tochigi bölgelerinde yetiştirilen sığırların dağıtımına yasak konulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik