Basın Açıklaması (No:48/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Nükleer Santrallerin Durumu

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler ışığında önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir:

Fukushima Daiichi Nükleer Santralinin Durumu:

 • 18 Ağustos’ta ikinci Cs soğurma sistemi (SARRY) işletmeye alınmıştır.
 • 1 Eylül’de Ünite 3’ün kor sprey soğutma sistemi çalıştırılmaya başlanmıştır.
 • 14 Eylül’de Ünite 2’nin kor sprey soğutma sistemi çalıştırılmaya başlanmıştır.
 • 20 Eylül’den itibaren Ünite 1’e 3,6 m3 / saat, Ünite 2’ye 7,6 m3 / saat ve Ünite 3’e 12 m3 / saat hızında su basılmasına devam edilmiştir.
 • Date ve Minamisoma bölgelerinde radyoaktiviteden arındırma işlemlerine devam edilmiştir.
 • Santral sahasındaki tıbbi tesislerin iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
 • 10 Eylül’de Ünite 3’ün çatısının üzerindeki enkaz temizlenmeye başlanmıştır. Ünite 4’ün çatısının temizlik çalışmalarının başlaması planlanmaktadır.
 • 1 Nisan’dan beri santral çevresindeki radyasyon doz hızı ölçüm sonuçları azalma eğilimindedir. 24 Eylül’de santral sahasında okunan ek yüksek doz hızı değeri 100 µSv/saat’tir. 

 

Santral ve Çevresinde Yapılan Çalışmalar:

 • Ünite 1’i içine alacak koruma binası inşaatına başlanmıştır. 16 Eylül itibariyle çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir. Bu yapı sayesinde yağmur sularının Ünite 1’e sızmasının ve santralden çevreye olabilecek radyoaktivite salımının önlenmesi hedeflenmektedir.
 • Ünite 1, 2, 3 ve 6’nın çeşitli yerlerinde yoğun yağış nedeniyle su kaçakları oluşmuştur. 

Havada Radyasyon Dozu Ölçümü:

Bütün eyaletlerde belirlenmiş noktalarda düzenli olarak havadaki gama doz hızı ölçümleri yapılmaktadır. 13 Mart’tan beri doz hızları genel olarak düşüş göstermektedir.

26 Eylül’de 47 noktada ölçülen değerlerin en yükseği Fukushima’daki olup 1028 nSv/saat’tir. Diğer eyaletler için gama doz hızı en fazla 97 nSv/saat olarak ölçülmüştür.

Deniz Suyunda Radyasyon Ölçümü:

Santrallerin çevresinde belirli noktalarda değişik derinliklerde 24 Eylül’de alınan su örneklerinde yapılan ölçümlerin sonuçlarına göre; I-131, Cs-134 ve Cs-137 değerleri ölçülebilir sınırın altındadır.

Gıdalarda Radyasyon Ölçümleri:

Japonya’daki 23 ilden değişik zamanlarda alınan 1717 gıda örneği ölçüm sonuçları Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 1709 örnekte (toplamın yaklaşık %99’u) Cs‑134, Cs-137 ve I‑131 değerleri Japonya yetkili kurumları tarafından belirlenen sınırların veya ölçülebilir değerlerin altındadır. Sınırların üzerinde ölçüm alınan sekiz örnek aşağıda listelenmiştir:

 • Fukushima bölgesinden alınan 5 balık  örneği, Iwate bölgesinden alınan 1 sığır eti örneği,
 • Iwate bölgesinden alınan 1 sığır eti örneği,
 • Fukushima bölgesinden alınan 1 mantar örneği.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik