Basın Açıklaması (No:19/2011): Japonya’da 11 Mart Depremi Sonrası Etkilenen Nükleer Güç Santrallerinin Durumu ve Radyoaktivite Ölçümleri

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

Radyoaktivite ölçümleri:

 • Fukushima Daiichi santral sahasında yapılan toprak analizlerinde plütonyuma rastlanmıştır. Tüm dünyada daha önceden çeşitli ülkelerin yaptıkları nükleer bomba denemeleri nedeniyle toprak analizlerinde eser miktarda plütonyuma rastlanmaktadır. Fukushima nükleer santralinden gelen son değerler, Japonya’da kazadan önce ölçülmüş olan ve atmosferik nükleer bomba denemelerinden kaynaklanan serpinti düzeyindedir. Ancak 5 noktada yapılan ölçümlerde elde edilen en azından iki değerin Fukushima kazası ile ilgili olabileceği düşünülmektedir ve bu nedenle analizlere devam edilecektir.
 • MEXT tarafından Fukushima ve Mayagi haricindeki tüm bölgelerde I-131 ve Cs-137 birikim ölçümleri yapılmaktadır. 18-25 Mart arasında yapılan ölçümlerde 28 bölgede birikime rastlanmamıştır. 7 bölgede (Akita, Shizioka, Aomori, Niigata, Nagano, Shimane, Okayama) birikim I-131 için 500  Bq/m2 Cs-137 içinse 100 Bq/m2 değerlerinin altındadır. Geri kalan 10 bölgede (Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Iwate, Yamagata, Ibaraki) yapılan ölçümlerde birikim artışına rastlanmıştır. Değerler günden güne hava durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yağmurla birlikte birikim değerlerinde artış olduğu düşünülmektedir. En yüksek değerler 20-24 Mart döneminde görülmüştür. Tüm bölgelerde ölçülen değerler son dönemde hızlı bir düşüş göstermektedir.
 • Yapılan son analizler içme sularındaki konsantrasyonun azaldığını göstermektedir. Daha önce suların içilmemesi yönünde bazı bölgelerde I-131 konsantrasyonu nedeniyle alınan önlemler bu bölgelerin çoğunda kaldırılmıştır. Cs-137 konsantrasyonu hiçbir bölgede önlem alınmasını gerektirecek seviyelere ulaşmamıştır.
 • Santral su boşaltma ağzının 330 m ilerisinde yapılan ölçümlerde 26 Mart’ta belirgin bir artış gözlenmişti (I-131: 74 kBq/litre, Cs-137: 12 kBq/litre) 27 Mart’ta yapılan ölçümlerde radyonüklid konsantrasyonlarında düşüş olduğu gözlenmiştir (I-131: 11 kBq/litre, Cs-137: 1.9 kBq/litre).
 • Chiba bölgesindeki limanlardan alınan deniz ürünleri örneklerinde Cs-137 ölçümleri yapılmış ürünlerde radyoaktivite değerlerinin ölçülebilir sınırların altında olduğu dolayısıyla herhangi bir tehlike teşkil etmediği bildirilmiştir.

Fukushima Dai-ichi Nükleer Güç Santralinin Durumu:

 • Fukushima Daiichi santralinde durum ciddiyetini korumaktadır.
 • Japon Nükleer ve Endüstriyel Güvenlik Ajansı verilerine göre Fukushima Daiichi santralinde çalışan işçilerden 19’u 100 mSv’in üzerinde dozlara maruz kalmıştır. Ünite 3’te kablolama işleminde çalışırken radyoaktivitesi yüksek su nedeniyle yüksek doz alan ve hastaneye kaldırılan 3 işçinin 2-3 Sv düzeyinde lokal (ayaklarından) doz aldıkları tespit edilmiştir. İç organlarında herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. 28 Mart tarihinde hastaneden taburcu edilen işçilerin gözlenmesine devam edilecektir.
 • Şebekeden alınan dış gücün tüm ünitelere verilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir; Ünite 2 ve 4’ün güç merkezlerinin dış elektrik şebekesiyle bağlantısı yapılmıştır. Enerji verilmeden önce tüm bileşenler tek tek kontrol edilmektedir. Ünite 1, 2 ve 3’ün kontrol odasına elektrik bağlantısı sağlanmıştır. Ünite 1, 2 ve 4’ün bazı ölçüm cihazları çalışır hale getirilmiştir.
 • Japon Nükleer Güvenlik Komisyonu, 2. ünitenin türbin binasının bodrumunda bulunan radyoaktivitesi yüksek suyun bir şekilde koruma kabından bir yol bularak buraya sızdığını düşünmektedir. 1. ve 3. ünitelerdeki suyun ise ya koruma kabından çıkan buharın yoğuşması ya da koruma kabını soğutmak için yapılan sprey işlemi sonrasında sızması ile biriktiği düşünülmektedir. 2. ünitedeki suyun çok daha fazla radyoaktivite içermesi bu suyun ünitenin korunda erimiş yakıtlarla temas ettiğini düşündürmektedir. 1., 2. ve 3. ünitelerin türbin binalarının yakınındaki hendeklerde de su biriktiği tespit edilmiştir. Bu hendeklerdeki suyun yüzeyinde 27 Mart 03:30 (yerel saat) itibariyle doz hızları 1. ünite için 0,4 mSv/saat, 2. ünite için 1000 mSv/saatin üzerindedir. 3. ünite için ise hendeğin enkazla dolu olması nedeniyle ölçüm alınamamıştır
 • Ünite 5 ve 6’nın trafosuna ve ekipmanlarına güç sağlanmıştır.
 • Ünite 1:

-   28 Mart 20:00 itibariyle üniteye bir besleme suyu hattı kullanılarak 8.5 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır.

-   Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 323.3 ºC ve 139.4 ºC değerlerindedir.

-   29 Mart 06:30 itibariyle (yerel saat) üniteden beyaz duman çıkışı devam etmektedir.

-   Koruma kabı içerisinde 36 Sv/saat, basınç baskılama bölmesinde 20 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.

-   Ünitenin türbin binasının bodrumundaki kontamine olmuş su (I-131: 1.5x105 kBq/litre, Cs-137: 1.3x105 kBq/litre) yoğuşturucuya basılarak tahliye edilmektedir.

-   Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna beton pompası kullanılarak su takviyesi yapılması planlanmaktadır.

 • Ünite 2:

-   Basınç kabına 7.0 m3/saat hızla tatlı su verilmektedir. Tatlı su beslemesi 27 Mart 18:31’den itibaren bir elektrik pompası ve dizel jeneratörü kullanılarak yangın söndürme hattı vasıtasıyla yapılmaktadır.

-   Besleme suyu nozülünde 153.7 ºC, basınç kabı altı sıcaklığı 77.7 ºC olarak ölçülmektedir.

-   Yoğuşturucu dolu olduğundan ünitenin türbin binasının bodrumundaki kontamine olmuş suyun (I-131: 1.3x107 kBq/litre, Cs-137:2.3x106 kBq/litre) tahliyesine henüz başlanamamıştır.

-   29 Mart 06:30 itibariyle (yerel saat) üniteden beyaz duman çıkmaya devam etmektedir.

-   Koruma kabı içerisinde 40.4 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1.37 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.

-   Ünitenin türbin binasının bodrumundaki kontamine olmuş suyun (I-131: 3,2x105 kBq/litre, Cs-137:5.6x104 kBq/litre) yoğuşturucuya basılarak tahliyesi düşünülmektedir.

-

 • Ünite 3:

-   28 Mart 20:32 (yerel saat) itibariyle reaktör koruma kabına 12 m3/saat hızla tatlı su basılmaktadır. Tatlı su beslemesi 28 Mart 20:30’dan itibaren bir elektrik pompası ve dizel jeneratörü kullanılarak yangın söndürme hattı vasıtasıyla yapılmaktadır.

-   Besleme suyu nozülü ve basınç kabı altı sıcaklıklar 61.5 ºC ve 120.9 ºC olarak ölçülmektedir. değerlerine düşmüştür. Besleme suyu nozülünde ölçülen sıcaklığın doğruluğu araştırılmaktadır.

-   29 Mart 08:00 itibariyle (yerel saat) üniteden beyaz duman çıkmaya devam etmektedir.

-   Koruma kabı içerisinde 29.2 Sv/saat basınç baskılama bölmesinde 1.18 Sv/saat doz hızları ölçülmektedir.

 • Ünite 4:

-   Ünitenin kullanılmış yakıt havuzuna beton pompası ve kullanılmış yakıt havuzu soğutma sistemi yoluyla deniz suyu basılmaktadır. 29 Marttan itibaren tatlı su kullanımına geçilmesi planlanmaktadır.

-   Türbin binasındaki suyun yoğuşturucuya basılması düşünülmektedir.

 • Ünite 5: Ünite soğuk durdurma durumundadır.
 • Ünite 6: Ünite soğuk durdurma durumundadır.
 • Ortak kullanılmış yakıt havuzu: Su sıcaklığı durağandır.

TAEK tarafından 99 noktada kurulu istasyonlar vasıtasıyla sürekli olarak radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmakta ve  herhangi bir artış anında tespit edilebilmektedir. Sonuçlar her 2 saate bir güncellenerek www.taek.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Ülkemiz sınırlarında radyasyon doz hızı açısından herhangi bir olağan dışı durum gözlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik