Basın Açıklamaları

Basın Açıklaması (No: K1/2011): Slovenya Krško Nükleer Güç Santrali Durduruldu

Krško Nükleer Güç Santralında 23 Mart 2011 tarihinde meydana gelen olay hakkında, Slovenya’nın nükleer alandaki düzenleyici kurumu SNSA (Slovenian Nuclear Safety Administration) tarafından yayınlanan basın açıklaması aşağıda yer almaktadır :

Devamını oku...

Basın Açıklaması (No:13/2011): Japonya’da Gıda Ürünlerinde ve Sularda Radyoaktivite Ölçümleri (No:13)

Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santralinde meydana gelen olaylar sonrasında, Japon yetkililerin gıdalarda ve sularda yapılan radyoaktivite ölçümlerine ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na verdiği bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

  • Kawamata kasabasında sütte radyoaktivite ölçümü yapılmış olup, 3 süt örneğinde 932 ilâ 1510 Bq/kg aralığında I-131 derişimi tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde hiç bir örnekte Cs-134 tespit edilmemiş, bir örnekte ise 18.4 Bq/kg değerinde Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Konuya ilişkin Japon mevzuatında sütte I-131 aktivitesi için izleme kriteri çocuklar için 100 Bq/kg, Cs-137 aktivitesi için izleme kriteri 200 Bq/kg’dır. Japon makamlarınca kaynağın tespiti ile gerektiğinde dağıtım ve satışın yasaklanmasına ilişkin önlemlerin alınmakta olduğu belirtilmiştir.
  • Ibaraki şehrinde yapılan ölçümlerde yeşil soğan ve ıspanakta I-131 ve Cs-137 tespit edilmiştir. Soğanda 114 ilâ 6100 Bq/kg aralığında I-131, 5 ilâ 478 Bq/kg aralığında Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Ispanakta 8420 ilâ 14050 Bq/kg aralığında I-131, 233 ilâ 524 Bq/kg aralığında Cs-137 derişimi ölçülmüştür. Konuya ilişkin Japon mevzuatına göre sebzelerde I-131 aktivitesi için izleme kriteri 2000 Bq/kg; Cs-134,136 ve 137 aktivitesi için izleme kriteri ise 500 Bq/kg’dır.
  • 46 yerleşim biriminden alınan çeşme suyu örneklerinin analizlerinde örneklerin pek çoğunda iyot ve sezyuma rastlanmamıştır. Bu örneklerin altısında I-131 tespit edilmiştir. En yüksek iyot derişimi 77 Bq/litre olarak Tochigi yerleşiminden alınan örnekte ölçülmüştür. Diğer örneklerdeki I-131 derişimi 0,62 ilâ 1,5 Bq/l arasındadır. Tochigi’de 1,6 Bq/litre ve Gumma’da 0,22 Bq/litre olmak üzere iki örnekte ise Cs-137 tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Japon mevzuatına göre içme suyunda izleme kriterleri I-131 için 300 Bq/kg; Cs-134, 136, 137 için 200 Bq/litre’dir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İlgili İçerik