Koruyucu Önlemler

Nükleer / radyolojik tehlike durumunda kontrolden çıkmış bir şekilde çevreye verilen radyoaktif maddelerin insanlar üzerindeki olası etkileri ancak koruyucu tedbirleri içeren müdahalelerle azaltılabilir.

Tehlike durumu yönetiminin bir parçası olan koruyucu önlemler ile:

  • Kazanın etkilerininin azaltılması
  • Akut sağlık etkileri riskinin azaltılması (ölüm)
  • Akut dozu eşik değerinin altında tutmak
  • Stokastik etki riskini azaltmak (kanser) hedeflenmektedir.

İlgili İçerik